09.10.2018

Uşak Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin, Milli Eğitim Müdürlüğü Bölüm Yöneticileri,  Murat Arıtürk Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Alaettin Tuncer ve okul öğretmenleri mesleki ve teknik eğitimin iyileştirilmesine yönelik çözüm önerileri için Uşak Ticaret ve Sanayi Odası inşaat sektöründe faaliyet gösteren meslek komite üyeleri ile bir araya geldi.

Toplantıda meslek lisesi mezunlarının üniversitelerin ilgili bölümlerine girerken avantaj sahibi olduğu vurgulanırken, bu durumun yeterince veli ve öğrenciler arasında bilinmediği ifade edildi.  Toplantıda ayrıca Uşak iş dünyasının temel sorunlarından olan nitelikli ara eleman ihtiyacının yine ildeki mesleki eğitimin geliştirilmesi ile karşılanabileceği belirtildi. Bunun içinde ilk adım olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Uşak Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde bir platform oluşturarak rol model ve çözüm önerileri için çalışmalar yapılması planlandı.

Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin, UTSO yönetimine mesleki eğitime gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür ederek,  böyle büyük bir çalışmaya ele alması ve öncü olmasının eğitim camiası açısından da özgüven yaratacağını belirtti. Ayrıca yaklaşık 5.000 kişinin açık liselerde eğitim gördüğünü, buradan mezun olanlarında bu platformda değerlendirilerek il istihdamına ve ekonomisine katkısının yadsınamayacağını ifade etti.

UTSO Yönetim Kurulu Başkanı S. Selim Kandemir; ‘’Okul yöneticileri ile yaptığımız toplantılarda, sektörlerin teknik eleman ihtiyaçlarından, çıraklık eğitim desteklerine kadar pek çok konuyu istişare etme fırsatı buluyoruz. Türkiye’de ki velilerin meslek lisesi algısını değiştirmeli ve geliştirmeliyiz. Zaman zaman yaptığımız iş gezilerinde Almanya’da mesleki eğitim konusunda yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldık. Mesleki eğitim konusunda dünyaya örnek olan Almanya ile çeşitli projeler gerçekleştirdik. Yine hazırladığımız projeler ile meslek lisesindeki öğrencilerimizi uygulamalı eğitim için Almanya’ya götürdük.  Projelerimizden edindiğimiz deneyimlere dayanarak şunu söyleyebilirim ki; mesleki eğitim sistemi Avrupa’da olduğu gibi odalar üzerinden yürütülmelidir. Yereldeki ihtiyaçlara daha hızlı ve etkin çözüm üretebilecek bu sistem ile bölgesel kalkınmaya maksimum fayda sağlanacaktır’’ dedi.