30.07.2018

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) '’Kapasite Raporu Otomasyon Sistemi ve Raportör Eğitimi'’ Uşak Ticaret ve Sanayi Odası’nda (UTSO) yapıldı.

UTSO’da gerçekleştirilen eğitime, odamızın yanı sıra Ege ve Akdeniz bölgesi il ve ilçe ticaret ve sanayi odalarından onaylı raportörler ve eksperler katıldı.

TOBB Reel Sektör AR-GE ve Uygulama Dairesi Başkanlığı Sanayi Müdürü Mehmet Ali Bayram, odaların kapasite raporlarının ülkenin sınai üretim gücünü tespit etmek, ekonomik ve stratejik plan ve programlara ışık tutmak amacıyla düzenlendiğini belirtti. Yatırım teşvik belgesi, yerli malı belgesi, dahilde işleme izin belgesi ve sanayi sicil belgesi gibi pek çok belgenin hazırlanmasında kullanılan kapasite raporlarına kamu kurumlarının büyük önem verdiğini de belirten Bayram, raporların usulüne uygun hazırlanmasının ve otomasyon sistemine girilmesinin, verilerin düzgün saklanması ve istatistiklerin oluşturulması açısından da büyük önem taşıdığını, bu aşamada en önemli sorumluluğun eksperlere ve raportörlere düştüğünü söyledi. M. Ali Bayram, kapasite raporlarının TOBB’den eğitim almış sertifikalı eksperler tarafından hazırlanması gerektiğine dikkat çekti.

Eğitim, TOBB Sanayi Müdürlüğü mühendislerinden Müjdat Bayramoğlu, Levent Gürler, Efe Ayden’in uygulama, kullanım detayları ve odaların sorumlulukları hakkında bilgi vermesi ile devam etti.

Eğitim, uygulamadaki sorunlar ve çözümlerinin anlatıldığı katılımcıların sorularının cevaplanmasıyla sona erdi.