Türkiye’nin gelecek beş yıl içinde ulaşmak istediği hedefleri ortaya koyan 11. Kalkınma Planı için Kalkınma Bakanlığı toplumun tüm kesimlerinin görüşlerini almak için anket çalışması başlatmıştır.

Anketin amacı On Birinci kalkınma Planında Türkiyenin kalkınması ile ilgili yapılması öngörülen temel tercihler konusunda en geniş şekilde yerelde vatandaşlarımızdan talep ve beklentilerini alarak plan çalışmalarının yurt sahasına yayılmasıdır. 

Katkılarınız ve duyarlılığınız için teşekkür ederiz.

Ankete, 28 Şubat 2018 tarihine kadar http://kbanket.kalkinma.gov.tr/index.php/473257/lang-tr adresi üzerinden katılım sağlanabilecektir.