29.12.2017

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası, üyelerine “Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması Yönetmeliğinde ADR ve Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD) Zorunluluğu” Genel Farkındalık Semineri düzenlendi.

ADR ve RID Danışmanı Ve Eğitmeni Ahmet Cayık tarafından gerçekleştirilen eğitimde, Karayollarında tehlikeli madde taşımacılığı kapsamında; tehlikeli madde ile muhatap olan firmaların yasal sorumluluklarının belirlenmesi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ADR(Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması) sistemine geçişi konularında katılımcılara bilgiler verdi. Cayık, ülkemizin 2014 yılından beri ADR anlaşmasını uygulamaya başladığını, ADR’nin amacının insanlara, diğer canlı varlıklara ve çevreye zarar vermeden tehlikeli malların Ulusal ve Uluslararası kara yollarında güvenli bir şekilde taşınması olduğunu belirtti. Cayık hangi firmaların tehlikeli madde güvenlik danışmanı bulundurma zorunluluğu ve muafiyet durumları hakkında da ayrıntılı bilgiler aktardı. İsteyen katılımcılarla birebir gerçekleştirilen görüşmelerle seminer son buldu.

Güncel mevzuat ve düzenlemeleri yakından takip ederek eğitim ve seminer programlarımı organize ettiklerini belirten Uşak Ticaret ve Sanayi odası Yönetim Kurulu Başkanı S. Selim Kandemir; “ ADR anlaşması, tehlikeli madde işi yapan 48 ülke ile aynı şartlarda üretim, ambalaj ve taşıma şartlarına sahip olma avantajı sağlamaktadır. Nisan 2017 tarihi itibariyle de Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ’de yeni düzenlemeler yapılmış. Düzenleme ile 2018 yılı başı itibariyle tehlikeli maddeleri taşıyan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan işletmelere bazı zorunluluklar ve müeyyideler getirilmiştir. Ciddi yaptırımlar getiren yeni düzenlemelerden üyelerimizin mağdur olmaması için seminerimizi gerçekleştirdik” dedi.