29.12.2017

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde Ekonomi Bakanlığı destekleriyle çalışmalarını sürdüren “Gıda Sektörü Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirme Projesi “ kapsamında sektör temsilcilerini bilinçlendiren ve yeni ufuklar kazandıran eğitimler devam ediyor.

Uşak’ta ki gıda sektörünün dış ticaret kapasitesinin geliştirilmesini amaçlayan ve 3 sene sürecek olan projede yer alan firmalara eğitim, danışmanlık, tanıtım, yurt içi alım heyeti ve yurt dışı ikili iş görüşme imkânları sağlanarak, firmaların ulusal ölçekte güçlü bir konuma ulaşmaları hedefleniyor.

Prof. Dr. Serdar Pirtini’ni tarafından gerçekleştirilen “Pazarlama ve Satış Teknikleri” eğitiminde, proje kapsamındaki firma temsilcileri ve çalışanlarına; satış, iletişim ve danışmanlık becerilerini geliştirmeleri ve başarılı ilişki yönetimi yürütebilmeleri adına pratik bilgiler aktarılmıştır. Pirtini, “Günümüz satış koşullarında değişen dinamikler ve piyasa koşulları satış profesyonellerinin uzmanlıklarını geliştirmelerini zorunlu kılmaktadır. Satışta pazar payı ve müşteri bağlılığı artık satış uzmanlarının çok daha ileri teknikler geliştirmelerini ve ileri satış tekniklerini öğrenmelerini ve uygulamalarını zorunlu hale getirmiştir. bu süreci yüksek motivasyon ve müşteri memnuniyeti eşliğinde oluşturmak önemlidir” dedi.

Proje kapsamındaki firmaların şirket içi yapılanmalarının ihracat stratejilerine uygun hale getirilmesi ve sistematik dış ticaret ve pazar araştırması yetkinliği kazandırmayı hedeflediklerini belirten UTSO Yönetim Kurulu Başkanı S. Selim Kandemir; “İhracat yapmak ya da yapmaya başlamak her şirket için yeni bir ilerleme aşamasıdır. Yurt içi pazara ilaveten yurt dışı pazarlara yönelmek yepyeni yetenekleri gerektirir. Başarılı bir iş stratejisi geliştirmek; işin, piyasanın ve müşterilerin kapsamlı bir şekilde anlaşılmasını gerektirmektedir. Firmaların yol haritasının doğru bir şekilde kurulmasını sağlamaya çalışıyoruz. Üyelerimiz Ekonomi Bakanlığı ve UTSO’nun desteklerini mutlaka fırsata çevirmeli” dedi.