07.08.2017

Sayın Üyemiz;

Bağımsız ve Ürünlere Entegre Salmastrasız Devirdaim Pompaları ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2011/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM: 2017/2) 4 Ağustos 2017 tarihli ve 30144 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır.


Bu Tebliğ ile Bağımsız ve Ürünlere Entegre Salmastrasız Devirdaim Pompaları ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğin devirdaim pompalarına ilişkin olan ilgili maddelerinde değişiklik yapılmaktadır. Ayrıca, Tebliğin tanımları içeren 4 üncü maddesinde de bazı değişiklikler yapılması düzenlenmektedir. Tebliğe, AB mevzuatına uyum ile ilgili bir madde de eklenmesi düzenlenmektedir.


Bilgilerinize sunarız.
 

Konu hakkında ki ilgili link 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170804-2.htm