07.08.2017

Bilirkişilik Yönetmeliği,  3 Ağustos 2017 tarihli ve 30143 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, bilirkişilere eğitim alma ve 5 yıl deneyim şartı getirildi. Konu ile ilgili olarak ilgili yönetmeliğin 30. maddesinde detaylar yer aldı. Yönetmelikte yer alan maddeye göre, bilirkişilik yapmak isteyenlerin, 18 saati teorik ve 6 saati uygulamalı olmak üzere en az yirmi dört ders saatlik Temel eğitim alması zorunlu olacak. Ayrıca, Bilirkişilere, bilirkişilik eğitim izni verilen kuruluşlarca teorik ve uygulamalı, toplam altı saatten az olmamak üzere üç yılda bir defa yenileme eğitimi verilecek. Bilirkişilik yönetmeliğinde uzmanlık hakkında da yeni şartlar getirildi. Söz konusu yönetmeliğe göre uzmanlık şartı 3 yıl ile sınırlıdır. Yeni bilirkişi yönetmeliğinde ise bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalışmış olmak şartı getirilmiştir.

Konu ile ilgili olarak yönetmeliğin özet bölümü şu şekildedir.

 Özet:  

Bu yönetmelik ile bilirkişiliğe başvuru ve kabul şartları, bilirkişilerin nitelikler, eğitim, sicil ve listeye kaydı, görevlendirilmesi, uymaları gereken temel ve etik ilkeler, çalışma esasları, denetim, sicil ve listeden çıkarılması ile Bilirkişilik Danışma Kurulu, Bilirkişilik Daire Başkanlığı ve bilirkişilik çalışma usul ve esaslarının düzenlenmesi amaçlanmakta olup bu yönetmelik adli ve idari yargı alanında yürütülen her türlü bilirkişilik faaliyetini kapsayıp kurumlarda bilirkişilik hizmeti verebileceği öngörülen kurumlar ile yargı mercilerinin talebi üzerine bilimsel ve teknik görüş bildiren kamu kurum ve kuruluşları bu yönetmeliğin kapsamı dışında bulunmaktadır. Bu yönetmelikte bilirkişinin görevini icra ederken yerine getirdiği temel ilkeler, etik ilkelerin kapsamı ve etik ilkelere bağlı olunması gerektiği, yetkinlik ve mesleki özen, bağımsızlık, dürüstlük ve tarafsızlık, saygınlık ve güven, görevi kabul yükümlülüğü, menfaat elde etme yasağı, bildirim yükümlülüğü ve reklam yasağıyla ilgili maddeler düzenlenmekte olup ayrıca kanunda Bilirkişilik Danışma Kurulu, Daire Başkanlığı, Bölge Kurulu oluşturulmakta olup Bilirkişilik Danışma Kurulunda TOBB’un üyesi bulunmakta olup söz konusu kurulların üyeleri, çalışma usul ve esasları, görevleri, bilirkişilik temel eğitimiyle ilgili hususlar, bilirkişiliğe başvuru ve kabul şartları, bilirkişi görevlendirilmesi, bilirkişilik denetimi ve bölge kurulu yazı işleri hizmeti ile ilgili hususlar düzenlenmektedir.

Bilirkişilik Yönetmeliği tamamı  için Bilirkisilik_yonetmeligi