19.07.2017

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO) "TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti ve Şikâyet Yönetimi Sistemi Temel Eğitimi” gerçekleşti.

Serkan ŞAHİN tarafından gerçekleştirilen eğitimde; Müşteri şikayetlerinin değerlendirilmesi, analiz edilmesi ve sonuçlandırılması, sistemin üretim ve hizmet sektörlerinde kurulması, dokümante edilmesi, uygulanması ve sürekliliğinin sağlanması konu başlıkları altında bilgi verildi. ŞAHİN; "ISO 10002 Standardı; Müşteri şikayeti ile karşılaşılan durumlarda kuruluşlara nasıl davranmaları gerektiğine dair yol gösterir. Kuruluşlara, müşteri ile yaşanan bir olay sonrasında rehberlik eder. Müşteri ile yaşanan problemlerin en adil şekilde ele alınmasını ve şikayetlerden ders çıkarılarak iyileştirmeye açık alanların tespit edilmesini sağlar. Müşteri size ihtiyacı olduğu için gelir. Müşteri memnuniyeti gerçekleştirilen müşteri şartlarının müşteri tarafından algılanma derecesine bağlıdır. Müşteri memnuniyeti mevcut ve potansiyel müşterilerin, firma ve rakiplerinin ürün ve hizmetlerinden memnuniyet dereceleri, varsa memnun olmadıkları konuların neler olduğunu ortaya koyar. Muhtemel memnuniyetsizliklerin ve şikayetlerin öğrenilmesi pazarlama aktivitelerini ve satışı doğrudan etkileyecek olması sebebiyle çok önemli bir konudur. Bu tür çalışmaların diğer amacı ise mevcut memnun müşterilerin varlığını sürdürmek ve memnuniyet derecelerini arttırma yönünde ne tür çalışmalar yapılması gerektiğini ortaya çıkarmaktır. Rekabet olgusunun giderek daha da belirginleştiği piyasalarda, markaların varlıklarını sürdürebilmelerinin temel koşulu, değişim olgusunu zamanında anlamaya ve buna uygun stratejiler geliştirmeye bağlıdır "dedi.

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti eğitimi katılımcıların soruları ve uygulamada karşılaşılabilecek örneklerle sona erdi.