Hızlı, Şeffaf, Basit ve Etkili Yönetim Şekilleri,5S, Kaizen, Hoshin Kanri, Takım Organizasyonu A3 konularını kapsayan ‘’YALIN YÖNETİMİN TEMELLERİ’’ Eğitimi Gerçekleştirildi.

 Firmaların ulusal ve küresel pazarlarda rekabet edebilmeleri ve çalışanlarının mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacı ile başlatılan eğitim programları kapsamında Uşak Ticaret ve Sanayi Odası ile ZaferİN Operasyon Eğitimleri iş birliğinde ‘’Düşük Maliyetli ve Yüksek Kaliteli Üretim İçin Yalın Yönetim Eğitimi’’ oda toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Günümüz dünyasının çok rekabetçi olduğunu ve küreselleşmenin herkesi bu rekabetin içine çektiğini belirten eğitmen Bora SOYSÜREN, ‘’Her kim ki kalitesini yükseltir, maliyetlerini düşürür ve hızlı olursa, pazarı da yönlendirir. İlk olarak Totoya tarafından geliştirilen ve uygulanan Yalın Yönetim, bir yönetim felsefesi olarak bugün üretimin yanında birçok farklı hizmet sektöründe de uygulanmaktadır. Yalın Yönetim, süreçlerdeki israfları elemine ederek maliyet ve üretim zamanını düşüren ve kaliteyi artıran sistematik bir yaklaşımdır’. Seiri (Sınıflandırma), Seiton (Düzenleme),Seiso (Temizleme),Seiketsu  (Standartlaştırma),Shitsuke (Sahiplenme) 5 Japonca kelimenin ilk harflerinden oluşturulan 5S; ,işletmelerdeki en küçük adımların bile şirkete faydalı hale getirilme prensibidir. ’’ dedi.

SOYSÜREN, eğitim kapsamında, Yalın dönüşümü gerçekleştirmek isteyen kuruluşlarda, gerekli olan kültürel değişimi başlatmak için yalın üretim yaklaşımları, prensipleri, hedeflerini ve araçları hakkında bilgiler verildi.

Planladıkları eğitimlerin, işletme geneline uygulanabilir olmasına dikkat ettiklerini belirten Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı S. Selim KANDEMİR, ‘’Ticari işletmenlerin temel varlık sebebi kar etmektir. Kar edinilmesinden sonraki önemli bir adımda sürdürülebilirliktir. Düzenlediğimiz eğitimler ile işletmelerin mevcut durumlarına ve gelecekteki ilerleme planlarına katkıda bulunmaya çalışıyoruz’’ dedi.