18.05.2017

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası’nın koordinatörlüğünde yürütülen “Kayıt dışı İstihdamla Mücadele Projesi” (KADİM) ‘n de Alman kurum temsilcileri sunumuyla Almanya iyi uygulama örneklerinin anlatılacağı bilgilendirme toplantıları Uşak ve Manisa’da gerçekleşti.

İlk olarak Manisa da ardından Uşak’ta gerçekleştirilen, Almanya’da kayıtlı istihdam konusunda deneyim sahibi olan kamu temsilcileri ve özel sektörü temsil eden STK temsilcilerinin sunum yaptığı toplantıya, bölgedeki kamu kuruluşları, STK’lar, işletmeler ve üniversite temsilcileri katıldı.

NRW International Genel Müdürü Almut SCHMITZ, Almanya’da kayıtdışı istihdamla mücadelenin Türkiye’den farklı olduğunu belirterek; ‘’Kayıtdışı istihdamla mücadele kapsamında 2004 yılında kanun çıkarttık ve bu kanunlar ve Ceza hukuku çerçevesinde yaptırımlar uygulanıyor. Uygulanan cezalar sonucu hem işveren hem işçi kaybediyor. Konuyla ilgili basın bilgilendirme kampanyaları sürekli düzenleniyor’’ dedi. Sunumunun ardından proje koordinatörü Uşak Ticaret ve Sanayi Odasına projede gösterdikleri yoğun çalışma dolayısıyla bir kez daha teşekkür etti. ’’Uzun yıllardır Türkiye’de çeşitli odalarla projeler yürütüyoruz, KADİM projesiyle beraber çalıştığımız Uşak Ticaret ve Sanayi Odası sadece proje aşamasında kalmamakta, uygulamada da iyi örnekler gerçekleştirmektedir. Kendilerini bir kez daha tebrik ediyorum’’ dedi.

Almut SCHMITZ sunumunun ardından, Düsseldorf Zanaatkarlar Odası Hukuk ve Meslekler Organizasyonu Komitesi Genel Müdürü Manfred STEINRITZ; oda hakkında kısa bilgi verirken,58.000 işletmeden sorumlu olduklarını ve bu işletmelerde yaklaşık 315.000 kişi istihdam edildiğini belirtti. ‘’Almanya’da Kayıtdışı istihdamla mücadele denilince, mevcut düzenlemelere aykırı olarak yapılan ihlalleri kastediyoruz. Örneğin vergi ihlali yapan işletmeler, faturasız çalışan işletmeler, çalışma iznine sahip olmayan yabancıların istihdam edilmesi, sözde serbest meslek icraat edenler. Gümrük idaresi bünyesinde sadece bu konu ile ilgili 6.700 personel görev yapmaktadır. Yine Belediye Zabıta Müdürlükleri konuyu takip etmektedir. İş ve İşçi bulma kurumu, nüfus idaresi, yabancı daireler müdürlüğü ile Gümrük idaresi arasında sürekli bilgi alışverişi olmaktadır’’ dedi. Manfred STEINRITZ, sunumunda özellikle iyi niyeti sömüren işverenlere karşı mücadelenin önemini ve yine tam istihdam için mümkün olduğunca uygun prim, vergi kesintisi düzenlemelerinin önemini vurguladı.

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı S. Selim KANDEMİR projeyle ilgili son bilgiler hakkında şunları belirtti. KANDEMİR; ‘’ Manisa, Afyonkarahisar ve Kütahya illerini kapsayan ve odamız koordinatörlüğünde yürütülen kısa adı KADİM olan ‘’Kayıtdışı İstihdamla Mücadele’’ projemizin faaliyetlerinden biri için bugün buradayız. Kayıtdışı istihdam Türkiye’nin önemli sorunlarından biridir. Türkiye'de Ekim 2016 itibariyle yaklaşık 20,5 milyon aktif sigortalı bulunurken kayıt dışı istihdam oranı yüzde 33 oldu. ‘’Kayıtlı İşçi Risksiz İşveren’’ sloganıyla yürüttüğümüz proje ile kayıt dışı çalışanların kayıt altına alınmasının teşvik edilmesi yönünde nasıl çalışmalar yapılabilir onları araştırıyor ve raporluyoruz. Bugüne kadar bütün bu illerde gerek kamu gerekse özel kesime pek çok eğitimler düzenledik. Geçtiğimiz Ekim ayında Almanya’ya çalışma ziyaretleri düzenledik. Ziyaretimizden oldukça güzel izlenimler ve raporlarla döndük. Şimdi de Alman dostlarımız, bizleri ziyaret ederek Manisa, Afyonkarahisar ve Kütahya’da düzenleyeceğimiz toplantılarla daha geniş bir kesime ülkelerindeki iyi uygulama örneklerinden bahsedecekler’’ dedi.